Nota legal

1)    Titularitat

En compliment de la Lley  34/2002, d’11, de Serveis de la Societat de la Informació  i Comerç Electronic, s’indiquen les dades d’informació general de www.campingbellsol.com :

Titular: Càmping Bellsol, S.L.

C.I.F.: B66404518

Direcció: Passeig Maritím 46, Ap 46

Contacte: info@campingbellsol.com

Tel.: 00.34.937.671.778

Fax.: 00.34.937.625.336

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom: 4607, Foli 0088

2)    Copyright

El càmping es propietari exclusiu de www.campingbellsol.com i del contingut difós al web: fotografies, textos, vídeos, sons y qualssevol altre tipus de contingut que es pugui desenvolupar en el futur i que sigui exhibit a través del web www.campingbellsol.com .

Així mateix també es propietari del disseny gràfic, logotips i marques  utilitzats i exhibits en el web.

No es permesa la reproducció total o parcial de qualssevol d’aquests continguts sense l’autorització expressa del Càmping.

3)    Informació de Caràcter Personal

En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Carácter Personal, l’informem que mitjançant l’acompliment dels formularis de reserva del sistema de reserves, les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers de Càmping La Tordera, S.L., amb la finalitat de poder gestionar la seva reserva, així com per a mantenir-lo informat, inclòs per medis electrònics, sobre ofertes o notícies del Càmping.

El càmping aplica protocols de seguretat per tal de garantir el secret d’aquestes dades. i no cedirà aquestes dades a tercers sense previ consentiment, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a poder prestar-li el servei que hagi sol.licitat, en aquest sentit cedeix les dades a la plataforma de reserves “Master Booking” per tal de poder gestionar la seva reserva.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a les seves dades mitjançant un correu electrònic dirigit a info@campingbellsol.com acompanyant dni escanejat, o bé mitjançant un escrit amb una fotocòpia de dni adreçat a:

Càmping Bellsol

Passeig Marítim 46

08397 – Pineda de Mar

4)    Utilització de Cookies

L’informem que la pàgina web pot utilitzar cookies que s’instal·lin a l’ordinador amb la finalitat de millorar la navegabilitat, les cookies no proporcionen informació sobre el seu nom ni sobre cap dada personal seva, la seva funció es emmagatzemar fotografies per tal que no s’hagin de recarregar en cada pàgina o preferències com ara l’idioma per a no tenir que seleccionar-lo cada vegada que s’accedeix al web.

Per dur a terme aquest procés les cookies proporcionen dades al nostre servidor de la seva direcció IP, hora d’entrada i sortida, així com informació sobre les diferents seccions consultades. També es poden utilitzar per a la realització d’estadístiques de visites sobre el web.

Vostè pot bloquejar l’execució de cookies marcant l’opció corresponent al seu navegador, en el cas d’Internet Explorer 8.0 fent click al botó “Eines” i després a “Opcions d’internet”, anant a la ficha “Privacitat” i a continuació a “Configuració”  mogui el control completament a la part de dalt per bloquejar totes les cookies i faci click a “Acceptar”.

L’informem que bloquejar les cookies pot afectar al funcionament de la pàgina web.

5)     Publicitat

Vosté podrà rebre publicitat per part nostre pel fet d’haver-nos cedit les seves dades, dins del marc de la Llei de Protecció de Dades esmentada en el punt 3, Càmping La Tordera es compromet a informar-lo clarament que està rebent contingut publicitari.

Així mateix Càmping Bellsol es compromet a no realitzar publicitat enganyosa o massiva, i en tot cas, tindrà la possibilitat  de cancel·lar la recepció de publicitat d’una forma senzilla, bé retornant l’email amb la indicació “baixa” si es fa per mitjans electrónics, bé retornant un sobre de franqueig pagat incorporat a la carta indicant la opció “baixa” si la publicitat es fa a través de correu tradicional.