Condicions de reserva parcel·les

 1. 1.    CONDICIONS DE RESERVA DE PARCEL·LES
 • Abans d’ocupar la Parcel·la s’ha de realitzar el tràmit de complimentar la fitxa d’entrada, a recepció, on s’assignarà el número de parcel·la.
 • No es pot canviar de parcel·la sense prèvia autorització de recepció, tots els elements d’acampada hauran de romandre dins la parcel·la sense sobresortir, deixant un espai de 50 centímetres lliure amb el límits. El cotxe pot ser estacionat als pàrquings habilitats a tal efecte o dins la parcel·la.
 • Només s’admetran animals domèstics no perillosos, abonant la tarifa establerta.
 • L’hora d’entrada es a les 13:00 h
 • Es liquidarà el total de l’estada a l’arribada al càmping.
 • El nombre màxim de persones per parcel·la es de sis persones, nens inclosos
 • L’hora límit de sortida es a les 12:00 h
 • Si la parcel·la no s’ocupa el dia d’arribada, es mantindrà la reserva fins a les 12 :00 h del dia següent, de no ser ocupada en aquest termini donarà lloc a la pèrdua de la reserva de la parcel·la i a l’anulació de l’estada, sense cap més obligació per part del càmping. En el cas que la parcel·la s’ocupi més tard de la data d’arribada reservada, els dies no ocupats s’hauran de liquidar d’acord a la tarifa vigent.
 • En cas de sortir abans de la data indicada de sortida s’abonarà el total de l’estada.
 • Si al finalitzar l’estada el client la volgués allargar sense avís previ, el càmping podrà ubicar-lo en una altra parcel·la, sempre que hi hagi disponibilitat.
 • En cas d’haver produït alguna mena de desperfecte en les instal·lacions pel mal ús d’aquestes, s’haurà d’abonar l’import del desperfecte a la recepció.
 • En el cas d’haver fet reserva i voler arribar abans de la data indicada, s’haurà de comunicar al càmping amb la suficient antelació.
 • No es pot sobrepassar el límit màxim de 6 persones per parcel·la.
 • Totes les reclamacions s’hauran d’adreçar a la recepció del càmping, el càmping disposa de fulls de reclamació a tal efecte.
 • Totes les tarifes inclouen l’ús de les instal·lacions del càmping, com ara piscina, dutxes, i zones esportives. Així mateix porten l’Iva inclòs en el preu.
 • En les reserves fetes amb antelació s’estableix un avançament del 35% del total de l’estada en concepte de confirmació de reserva.
 • Les reserves fetes amb antelació es realitzen a través del sistema de reserves “Càmping Data”, un cop acceptada la sol·licitud de reserva per part del càmping el client disposa d’un termini de cinc dies per tal de poder fer el pagament de la quantitat establerta com a confirmació de reserva. Si passats 5 dies no s’ha efectuat el pagament el càmping es reserva el dret a cancel·lar automàticament la sol·licitud de reserva.
 • El pagament de la quantitat en concepte de confirmació s’efectuarà a traves de la pasarel·la segura de pagaments “Click and Buy” mitjançant targeta de crèdit.
 1. 2.    CONDICIONS DE  DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES EN PARCEL·LES
 • Tota cancel·lació de reserva haurà de ser comunicada al càmping per escrit o a l’e-mail info@campingbellsol.com , amb una antelació mínima de 31 dies a la data d’arribada, i comportà la devolucó del 90% de la quantitat entregada en concepte de reserva, amb un cost del 10% pel client.
 • Aquelles cancel·lacions que es comuniquin entre 30 dies i 16 dies abans de la data d’arribada tindran una devolució del 50% de la quantitat entregada en concepte de reserva, i un cost pel client del 50%.

La cancel·lació de reserves amb 15 dies o menys d’antelació a la data d’arribada,  comportarà un cost del 100 % del la quantitat entregada en concepte de reserva.