Condicions de reserva Mobile Homes

 1. 1.CONDICIONS DE RESERVA DE MOBILE HOMES
 • Abans d’ocupar el Mobile Home s’ha de realitzar el tràmit de complimentar la fitxa d’entrada, a recepció, on s’assignarà el número de mobile home i es donarà la clau.
 • S’estableix una fiança de 100,00 € per allotjament, la fiança es pot realitzar en efectiu o mitjançant targeta de crèdit i serà retornada a la sortida un cop efectuada la revisió d’aquest.
 • A la sortida del mobile home es comprovarà que no s’ha produït cap desperfecte a la instal·lació, es revisarà l’inventari i l’estat de neteja del bungalow. Qualsevol desperfecte que s’ocasioni al Mobile Home comportarà la pèrdua de la fiança i reclamació de l’import restant en cas que els desperfectes excedeixin dels 100,00 € dipositats.
 • En cas que es comprovi que el Mobile Home s’ha deixat brut, el càmping no torna la fiança en concepte de neteja.
 • Només s’admet 1 animal domèstic als Mobile Homes d’1, 2 i 3 habitacions. No es permeten a les habitacions ni als nous Mobile Homes de 2 i 3 habitacions. No s’admeten animals de races perilloses ni un creuament d’aquestes. El càmping no accepta gossos de raça perillosa ni un creuament d’aquestes.
 • L’hora d’entrada és a les 17:00 h
 • Es liquidarà el total de l’estada a l’arribada al càmping.
 • L’hora límit de sortida és a les 11:00 h
 • Si l’allotjament no s’ocupa el dia d’arribada, es mantindrà la reserva fins a les 12 :00 h del dia següent, de no ser ocupat en aquest termini donarà lloc a la pèrdua de la reserva i a l’anulació de l’estada, sense cap més obligació per part del càmping. En el cas que l’allotjament s’ocupi més tard de la data d’arribada reservada, els dies no ocupats s’hauran de liquidar d’acord a la tarifa vigent.
 • En cas de sortir abans de la data indicada de sortida s’abonarà el total de l’estada
 • Si al finalitzar l’estada el client la volgués allargar sense avís previ, el càmping podrà ubicar-lo en un altre Mobile Home sempre que hi hagi disponibilitat.
 • En el cas d’haver fet reserva i voler arribar abans de la data indicada s’haurà de comunicar al càmping amb la suficient antelació.
 • Totes les reclamacions s’hauran d’adreçar a la recepció del càmping, el càmping disposa de fulls de reclamació a tal efecte.
 •  No es pot sobrepassar el límit màxim de persones establert per cada tipus d’allotjament, i en cap cas es podrà sobrepassar el límit màxim de 7 persones per Mobile Home.
 • Totes les tarifes inclouen l’ús de les instal·lacions del càmping, com ara piscina, dutxes, i zones esportives. Així mateix porten l’IVA inclòs en el preu.
 • El servei de roba de llit i/o tovalloles no está inclòs als Mobile Homes. Podeu contactar amb nosaltres per conèixer les tarifes d’aquest servei.
 • Queda totalment prohibida la pernoctació de visites al Mobile Home, només es permet l’allotjament a les persones que s’hagin inscrit al càmping al moment de l’entrada, qualsevol variació queda supeditada a l’autorització per part de recepció.
 • El Mobile Home està equipat amb nevera, televisió, aire condicionat, estris per a cuinar, taules, cadires i estris de neteja.
 • La manca o destrucció del material d’inventari comportarà la pèrdua de la fiança.
 • No es pot utilitzar el material del Mobile Home fora d’aquest, com ara treure les taules o cadires fora de la terrassa, utilitzar les tovalloles del Mobile Home per a la piscina, etc…
 • No es poden col·locar tendes ni cap altre tipus d’element fora del Mobile Home.
 • En les reserves fetes amb antelació s’estableix un avançament del 35% del total de l’estada en concepte de confirmació de reserva.
 • Les reserves fetes amb antelació es realitzen a través del sistema de reserves “Càmping Data”, un cop acceptada la sol·licitud de reserva per part del càmping el client disposa d’un termini de cinc dies per tal de poder fer el pagament de la quantitat establerta com a confirmació de reserva. Si passats 5 dies no s’ha efectuat el pagament el càmping es reserva el dret a cancel·lar automàticament la sol·licitud de reserva.
 • El pagament de la quantitat en concepte de confirmació s’efectuarà a traves de la pasarel·la segura de pagaments “Click and Buy” mitjançant targeta de crèdit.
 • 2.    CONDICIONS  DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES EN MOBILE HOMES
 • Tota cancel·lació de reserva haurà de ser comunicada al càmping per escrit o a l’e-mail info@campingbellsol.com , amb una antelació mínima de 31 dies a la data d’arribada, i comportà la devolució del 100% de la quantitat entregada en concepte de reserva
 • Aquelles cancel·lacions que es comuniquin entre 30 dies i 16 dies abans de la data d’arribada tindran una devolució del 50% de la quantitat entregada en concepte de reserva, i un cost pel client del 50%.
 • La cancel·lació de reserves amb 15 dies o menys d’antelació a la data d’arribada,  comportarà un cost del 100 % del la quantitat entregada en concepte de reserva.